O.Recreatieve groene crorridor

  1. Groene Recreatieve Corridor Kanaalkant

De gemeentebesturen van Wijnegem en Schoten en het districtsbestuur van Deurne hebben de koppen bij elkaar gestoken om hun groengebieden met elkaar te gaan verbinden. De plannen werden intussen goedgekeurd, en zullen als basis dienen voor mogelijke volgende bouwvergunningen. Een écht GruunRantconcept:  Samenwerking tussen besturen én versterken van GruunRant! Vanuit Ertbrugge zijn groenverbindingen voorzien naar stadspark De Bremweide, domein Byckhove (Wijnegem), Park Groot Schijn, de Fortvlakte (Wijnegem), en (over het Albertkanaal) naar het Park van Schoten. Het provinciebestuur heeft dit idee geïntegreerd in zijn plan ‘Kanaalkant’ voor de bedrijventerreinen rond het Albertkanaal: ter hoogte van de Groene Recreatieve Corridor wordt plaats voorzien voor een ecologische en landschappelijke verbinding over het kanaal.