N.Ertbrugge

  1. Ertbrugge en Bremweide

Ertbrugge werd, na een jarenlange inzet van de plaatselijke Wijkgroep Ertbrugge, in 1985 beschermd als landschap. Je vindt er het kasteel Ertbrugge (grondgebied Wijnegem), en het kasteel Zwarte Arend (grondgebied Deurne).  Beide zijn zogenaamde ‘hoven van plaisantiën’ (buitenverblijven van rijke Antwerpenaars, met een aantal pachters voor de ‘bevoorrading’).  Er zijn ook prachtige oude dreven, en een oud parkbos.

Kasteel Zwarte Arend wordt nu gebruikt door een aantal verenigingen, waaronder ‘De Rolkar’, die mindervaliden vervoeren.

Het kledingbedrijf WE kocht een aantal jaar geleden het kasteel Ertbrugge, en restaureerde zowel het kasteel als de Franse tuin. Ook het oude parkbos wordt op een bevredigende manier beheerd.  Ertbrugge en het parkbos zijn niet toegankelijk.

Op het ogenblik van de bescherming, waren er ook (nog) drie actieve boerderijen. Nu heeft er nog slechts één (enige) landbouwactiviteit.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) koopt, sinds een aantal jaar, gronden op Ertbrugge en startte met een allesomvattend beheer. Er komt herbebossing op basis van de Ferrariskaarten die teruggaan naar het jaar 1775.  De rest van het gebied wordt ingericht met weiden (begrazing door Schotse Hooglanders), bosranden, bijkomende dreven, en akkers.  Tot 2018 worden sommige van die akkers ingezaaid met klaprozen in het kader van de herdenkingen aan de eerste wereldoorlog.

Momenteel kan je Ertbrugge met de fiets enkel oost-west doorkruisen (Deurne-Wijnegem). Andere fietsverbindingen zullen volgen, als ANB de laatste stukken kan opkopen en beheren.

Het Agentschap Natuur en Bos en het Regionaal Landschap De Voorkempen organiseren, op de plaats van een verdwenen boerderij, een samentuin.

Tussen de industriezones van Wijnegem, en het oude parkbos van Ertbrugge, loopt het tracé van de A102 en de tweede havenspoorontsluiting. De aanleg van deze infrastructuur houdt een ernstig gevaar in voor het voortbestaan van Ertbrugge, en van GruunRant.  Hopelijk kunnen we binnen een aantal jaren deze webpagina wijzigen, met de vermelding dat Ertbrugge gered werd, omdat beide constructies in een tunnel zijn aangelegd (of er helemaal niet zijn gekomen), en dat de hele bovengrond integraal deel is gaan uitmaken van Ertbrugge (en GruunRant).

Het park Bremweide werd aangelegd begin jaren 70 van de vorige eeuw door de gekende tuinarchitect Wirtz, boven op een ‘oorlogslandschap’.  De heuvels verbergen de nog aanwezige bunkers.  Een prima plek voor jeugdbewegingen en niet-terreingebonden sportclubs. Een deel van het gebied wordt gebruikt door Voetbalclub Antwerp RAFC (Den Bosuil).  Er zijn ook een grote hondenweide, en een aantal volkstuinen. De weide langsheen de Schotensesteenweg wordt ecologisch beheerd door Natuurpunt, als overgang naar het beschermde landschap Ertbrugge, aan de overzijde van de drukke weg. Er zijn plannen voor een ‘districtenfietspad’, dat het park van zuid naar noord zal doorkruisen.