L.Hoogveld

Hoogveld, Boterlaar en Park Groot Schijn

Het Hoogveld ligt in Wommelgem en is deel van de beekvallei van de Koude Beek. Afhankelijk van wat er met de Ring, de E313, de A102, de R11Bis en het Rondpunt van Wommelgem gaat gebeuren komen hier op -en afritten, een congres-/winkel-/hotelcentrum, of … GruunRant.

De overkant van de Koude Beek is Deurne, het laag gelegen Boterlaar. Aan de zuidgrens van het Boterlaar ligt een woonuitbreidingsgebied. Daar stopt GruunRant. Dit overstromingsgebied was al in de IJzertijd bewoond. Hier werd de vallei van de Koude Beek heraangelegd.  Sinds kort zijn er volkstuinen en maakt het deel uit van het door de E313 doormidden gehakte Park Groot Schijn.

Het Park Groot Schijn is samengesteld uit Ruggeveld en Boterlaar. Op het Boterlaar staat nog het kasteel Boterlaer, een ‘hof van plaisantie’. Er zijn ook de valleien van het Groot Schijn (in beheer bij Natuurpunt).  Beide waterlopen Groot Schijn en Koude en de aanwezige flora en fauna krijgen, in de plannen voor Park Groot Schijn, een veel grotere bewegingsruimte. In het kader van een succesvol participatietraject (Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs), wordt het gebied heraangelegd in samenspraak met gebruikers en bewoners.  Het park is nog een aantal jaar in ontwikkeling.  Hoewel het om een ‘sportpark’ gaat, is er ook plaats voor natuur, wandelaars, fietsers, jeugdbewegingen, volkstuinen,…