K.Beemdkant

  1. Beemdkant en vallei Groot Schijn

Als je de GruunRant route volgt van knooppunt 22 naar punt 24 langs het Albertkanaal is het even opletten om tot punt 58 aan de overkant van het kanaal te geraken. Ter hoogte van het park van Wijnegem zal je zeker de grens aanvoelen tussen GruunRant en het verstedelijkte gebied. Het park van Wijnegem hoort zeker bij GruunRant. Let iets verder in de Wommelgemsesteenweg op voor een constructie die in het wegdek is aangebracht, met een infopaneel er naast. Hier heeft het regionaal landschap de Voorkempen een tunneltje gemaakt dat padden, kikkers, salamanders en de zeldzame hazelworm kunnen gebruiken om veilig tussen het park van Wijnegem en het natuurreservaat Beemdkant te bewegen. Beemdkant wordt beheerd door Natuurpunt. Op de vochtige plaatsen staat het alweer vol met waterplanten zoals de gele lis. Op de hoger gelegen delen is er een ruigte met distels, brandnetels, kleefkruid en grassen. Dit is o.a. zeer belangrijk voor vlinders (voedsel voor de rupsen), vogels (beschutting voor de nesten) en kleine zoogdieren. Een deel mag verbossen. De Beemdkant strekt zich langs beide zijden van de waterloop het Groot Schijn uit. Hier en daar ligt een poel. Aan de rand van dit gebiedje loopt een afwateringsgracht met waterviolier en waterkers.  De ijsvogel weet de stekelbaarsjes in de gracht wel te smaken.