I.Vordenstein

Ontdek Vordenstein

Eenmaal het park uit, de sterk beboste villawijk De Zeurt door en de brug over de E19 over, zie je aan je rechterzijde de achterkant van het park Vordenstein, dat aangeplant werd rond 1850. Er zijn leuke wandelroutes en een Oranjerie uit 1800.

Het kappen van stukjes eeuwenoud bos gaat nog steeds door. Met een zogenaamde ‘betonstop’ wil de Vlaamse regering het verder aansnijden van de open ruimte tegen 2040 een halt toe roepen. Het ontbossen van de oudste en meest waardevolle bossen in bijvoorbeeld woongebieden is al sinds mei 2017 moeilijker, maar niet onmogelijk, gemaakt.