H.Peerdsbos en Laarse beek

Laarse Beek en Peerdsbos

Aan fietsknooppunt 34, juist voor de Bredabaan komt de route samen met de inkorting vanaf knooppunt 78 in Ekeren. We ontmoeten aan de Bredabaan het Peerdsbos en opnieuw de Laarse Beek. De ecologische waarde van de Laarse Beek is groot en daarom geniet ze een Europese bescherming. Zeldzame vissoorten zoals de kleine modderkruiper en de rivierdonnerpad komen er nog in voor. IJsvogeltjes voelen er zich prima thuis, naast de bosbeekjuffer en weidebeekjuffer. De beek komt van nog verder dan de golf van Brasschaat, langs overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden die de provincie niet langer laat volbouwen, door het park van Brasschaat, het Peerdsbos, vervolgens kruist ze de Bredabaan waarna ze verder naast de hogesnelheidslijn stroomt, voorbij Hoekakker en de Oude Landen. De kruising met Bredabaan en het oprittencomplex ‘Kleine Bareel’ is een knelpunt in de grote natuurverbinding die deze beekvallei is. Veel te vaak moet het natuurhulpcentrum Brasschaat reeën proberen te vangen die de vallei niet kunnen volgen en de oprit van de autostrade oplopen. Soms met dodelijk gevolg.

Het Peerdsbos is een eeuwenoud bos. Het werd in 1280 door Isabella van Breda aan het Antwerpse Sint-Elisabethziekenhuis geschonken en het bleef in eigendom van het OCMW Antwerpen tot 2008. Deze groene long blijft elk weekend heel wat wandelaars aantrekken op zoek naar gezonde boslucht. Bij momenten is het zo druk dat het meer een park lijkt en de recreatiedruk op het gebied erg hoog is. GruunRant heeft duidelijk nog meer van die plekken nodig zodat de recreatieruk op een zonnig weekend wat meer verspreid geraakt.