G.Baillet – Latourlei

de Baillet Latour lei

We volgen vanaf nu de Baillet-Latourlei die ons meeneemt doorheen de villawijken van Brasschaat. De straat dankt haar naam aan Graaf Ferdinand de Baillet-Latour, burgemeester van Brasschaat van 1902 tot 1908 en later ook provinciegouverneur, oprichter van Pidpa en senator. Als gouverneur wendt hij zijn invloed aan om de wegen en infrastructuur van Brasschaat te verbeteren, zoals het doortrekken van de elektrische tram. De Baillet-Latourlei en andere nieuwe lanen (o.a. de Frilinglei) werden volgens een geometrisch plan aangelegd tussen 1926 en 1929. Deze verkaveling van de gronden van het vroegere kasteel van den graaf werd algauw “het Versailles van Antwerpen” genoemd, het stratenpatroon lijkt er ook op. Om wateroverlast tegen te gaan worden in 2004-2005 verschillende wadi’s aangelegd in de Frilinglei en de Baillet-Latourlei, die vandaag een ecologisch interessante as vormt tot aan de Bredabaan, op het einde van deze 3 kilometer lange straat of dreef.