F.leugenberg en kattekesberg

Kaartse Beek en Kattekensberg

De route gaat nu van Leugenberg naar Kattekensberg. Niet dat er nu ineens bergen te overwinnen zijn, je kuitspieren heb je enkel halverwege nodig als je de brug over spoorlijn 12 overgaat. Een mooi overzichtspunt heb je daar trouwens. De naam Leugenberg kwam van een soort ‘vals plat’ tussen de Kaartse Beek (of Schoon Schijn) en het gebied richting Stabroek. Deze waterloop kronkelt nog mooi doorheen het landbouwgebied, maar verder stroomopwaarts op de grens tussen Kapellen en Brasschaat is ze sterk ingeperkt door muurtjes en tuinen. Om de wateroverlast voor de woonwijken te beperken wil het provinciebestuur ze nu in een ruimer jasje steken, zodat water en zeldzame natuur terug vrij spel krijgt. Op dat moment wordt de waterloop een ecologische verbinding van GruunRant tot aan de antitankgracht. De waterloop loopt verder door tot Hoge Kaart en Hoogboom maar wij draaien weg aan de Kattekensberg. Allemaal verwijzingen naar hogere plekken in het landschap, de oude naam van Kapellen was trouwens Cappelle op den Hoghescote (een kapelletje op een hogere plek). De Kattekensberg op haar beurt is het restant van een 10 meter hoge oude landduin zoals ze ook in de Kalmthoutse Heide te zien zijn. Nu is het een natuurlijke speeloase, ook bekend van het café Oud Antwerpen dat al eind 19e eeuw een boscafeetje was. Vroeger was er nog een Hondjesberg, verdwenen door de aanleg van de villawijken waar we dadelijk door gaan rijden.