C. Hoekakker

Hoekakker – Ekeren

Juist voorbij knooppunt 78, in de richting van punt 96, zie je rechts van je een groot landbouwgebied. Op het gewestplan is dit woonuitbreidingsgebied en de eigenaars (ontwikkelaar Vooruitzicht en de Ideale Woning) willen dit ontwikkelen. Een moeilijke oefening want er zijn ook argumenten voor het behoud van open ruimte, ruimte voor water, ruimte voor (stads)landbouw en bezorgdheden van de buurt over bijvoorbeeld mobiliteit. Links van de fietsroute ligt het gebied van het vroegere Sint Lucas ziekenhuis met een oude hoeve, tussen Hoekakker en de vallei van de Laarse Beek. De GruunRant logica is uiteraard het behoud en versterken van de hele open ruimte van Laarse Beek tot en met Hoekakker, maar daartegenover staat de druk van verdere verstedelijking en woonbehoefte. Zolang er geen ‘betonstop’ is (de Vlaamse regering wil dat tegen 2040 invoeren), kunnen dergelijke nieuwe verkavelingen zo dicht bij de stad niet zomaar tegengehouden worden. Op 27/01/2017 keurde de stad een masterplan goed, waarmee de stad die moeilijke evenwichtsoefening tot een goed einde wil brengen.