B.reservatiestrook A102

Landelijk Merksem en de A102 reservatiestrook

Wanneer je ter hoogte van het ziekenhuis Jan Palfyn de bebouwing uitrijdt, heb je net de historische hoeve Royenborg gepasseerd en een vijftal minuten geleden de Catershoeve. Welkom terug in GruunRant en laat je verrassen door de grootschaligheid van de nog resterende landbouw. Stop even middenin de vlakte en kijk in de verte, links en rechts. Hier heb je het verste uitzicht van GruunRant. Links zie je de kerk van Ekeren, rechts nog voorbij de Bredabaan de bossen van Calixberg en het park van Schoten: in een rechte lijn van 6 kilometer lang staat er zo goed als geen enkel gebouw. Dit is de ruggengraat van GruunRant die het geheel samenhoudt. De reden waarom dit niet volgebouwd wordt, is simpel. Al sinds het eerste autosnelwegenprogramma in 1960 is hier een autostrade gepland, die vanaf 1972 de werknaam A102 draagt. Zo goed als alle gronden hiervoor zijn al lang in eigendom van de overheid. Sinds 2010 wil de Vlaamse Regering de A102 effectief realiseren als onderdeel van het Masterplan Mobiliteit. In het akkoord tussen Vlaanderen en actiegroepen zoals Ringland en Straten Generaal speelt de A102 ook een belangrijke rol. Daarbovenop wil ook Infrabel hier de tweede treinverbinding voor de haven realiseren. Als die plannen werkelijkheid worden, verdwijnen de vrachtwagens en treinen hier ergens in de ondergrond om ergens in de omgeving van het rondpunt van Wommelgem terug boven te komen. GruunRant pleit ervoor dat het gebied open blijft en het ingericht wordt in functie van natuur, water, stadslandbouw en uiteraard ook voor wandelaars en fietsers. – Aandacht: sla na de volkstuintjes het onverharde pad in dat het water rond het fort van Merksem volgt. De fietsroute gaat achter de winkels van de Bredabaan door en gaat bijna volledig rond het fort, tot de route heel scherp terug naar rechts gaat. Als je iets later de autostrade E19 en de hogesnelheidslijn net over bent, kom je op de plek waar de Laarse Beek stroomt, de ecologisch zeer belangrijke waterloop die je straks ook in het Peerdsbos zal zien stromen.

– OPGELET – wie de korte noordelijke route van 24 km wil volgen, moet vanaf fietsknooppunt 78 de richting van knooppunt 34 volgen –